Om oss

Pewa Golvvrenovering startades upp våren 2020 av Peter Carlsson och hans fru Åsa.

Peter har varit i branschen sedan slutet på 1980-talet då han började som franchiseföretagare. Han sålde det företaget ca 20 år senare och har sedan dess arbetat med utbildning, support, utveckling av metoder men även som hantverkare på golvet. 

Kvalitet

Vår ambition är att ständigt utveckla kvalitetsarbetet och att därigenom främja en hållbar utveckling.

Vi skall säkerställa att kundens krav tillgodoses och att interna rutiner efterlevs så att slutprodukten håller en hög kvalitet.

Vi skall minst uppfylla gällande lagar och föreskrifter inom vårt kompetensområde med återkommande affärer som följd.

Vår önskan är att vi uppfattas som en bra och säker leverantör.

Miljö

Vi tänker på våra nästkommande generationer och arbetar för ständiga miljöförbättringar.

Vi följer lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet.

Vi skapar förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag.

Vi samarbetar med våra leverantörer för mer miljöanpassade produkter och metoder.